6 juni, Andre Hoek en Solar Boat Twente, Geschiedenis geschreven

De IYCA organiseerde de sociëteitsavond deze keer in het historische Gemeenlandshuis uit 1727. In eerdere tijden de zetel van het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemen en vandaag de ultieme ambiance voor een nautische sociëteit als de IYCA. Op 6 juni werd wederom geschiedenis geschreven met bijzondere presentaties.

Andre Hoek, fameus Naval Architect, trapt de avond af met een indrukwekkende presentatie over de innovaties die zijn bureau in de J-klasse heeft kunnen bewerkstelligen. Deze spectaculaire en klassieke zeilklasse uit de jaren ’30 heeft nog altijd maatgevende lijnenplannen uit die tijd. Inkt en papier zijn digitaal omgezet en in simulatieprogramma’s getest. Resultaat: 90 jaar later net iets sneller, beter en nog altijd adembenemend mooi. Andre Hoek en zijn team zijn specialisten in het optimaliseren van deze prachtige schepen waarbij het winnen van wedstrijden voor de diverse eigenaren altijd het doel is.

Van de J-Klasse uit 1930 naar de America’s Cup in 2021. Voor het eerst in 167 jaar is Nederland uitdager. Dat wordt een historische race met een 23 meter lange ‘vliegende ‘ monohull, de AC75. Michiel van Dis, voorzitter van de KNZ&RV uit Muiden, is samen met ‘De Maas’ uit Rotterdam initiatiefnemer van deze uitdaging. Michiel legt uit waar de funding vandaan zal moeten komen om deze Nederlandse Trots ook daadwerkelijk vliegend te maken. Voor individuele sponsoring is eveneens een plan gemaakt. Meer informatie hierover vindt u op : https://www.dutchsail.com/ Kijk onder het kopje ‘help ons’.

Van windenergie (zeilen) naar zonne-energie. Komend jaar zal een multidisciplinair team enthousiaste studenten van de TU Twente zich focussen op het bouwen van een betrouwbare zonneboot. Met een zelfontwikkelde elektromotor in het water voor directe aandrijving. Ook de carbonromp wordt zelf gebakken en de zonnepanelen zelf geplakt. Dat is een ontwikkeling voor de zonneboot van de toekomst. De jonge mannen en vrouwen zitten vòl enthousiasme, energie en ideeën over herbruikbare energie. Solar Boat Twente moedigt zo milieubewustheid aan door hernieuwbare energie toe te passen in de maritieme sector.

Onder de vlag van de IYCA zullen zij proberen de titel te pakken tijdens de WK Solar Challenge in Monaco in juli van dit jaar. Het Solar Team Twente wordt door de IYCA ondersteund, maar kan meer steun gebruiken. via hun crowdfundingsite kunt u uw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de boot van de toekomst. Kijk snel op: https://www.steunutwente.nl/project/solar-boat-twente-2. Elke bijdrage is welkom.

In het verlengde hiervan gaf de aanwezige Greenpeace vertegenwoordiging een spontane visie op de ontwikkeling van het inzetten van elektrische rubberboten bij Greenpeace acties. Hernieuwbare en solar energie, een focus voor de toekomst. Zoveel is duidelijk.

Zon, zeil, solar kenmerkte deze bijzondere sociëteitsavond op een even zo bijzondere plek. Een memorabel evenement